Executive search vid rekrytering

Oavsett vilken bransch man verkar inom så är det viktigt att man är noggrann när man rekryterar ny personal, inte minst när konjunkturen är låg och kostnaden för en felrekrytering kan stå företaget dyrt.Headhunting

Använd nätverket

Därför så är det noggrannhet som gäller när ansökningarna börjar trilla in och intervjuerna ska inledas – detta om man gör enligt traditionell praxis med ansökan-intervju-anställning. Men faktum är att det förstås finns effektivare och smartare sätt att rekrytera också. En sorts metod man använder sig av kallas för Executive Search och går i stora drag ut på att när du vill rekrytera snabbt – exempelvis någon som ska ha en nyckelroll i företaget, så har du två saker att utgå i stora drag. Dessa två är:

  • Företagets kravprofil – Betyder kort och gott vilka krav företaget har på den person som ska anställas. Vilka egenskaper och kunskaper krävs för att personen ska klara den roll som ska tillsättas. Det är utifrån denna som man använder sig av nästa steg.
  • Nätverk och direktkontakt – Det som man kan säga är executive search är att istället för att man lägger ut en annons där någon får ansöka. Istället så har man byggt upp ett nätverk med både kontakter och potentiella kandidater som man då stämmer av mot kravprofilen och har därmed möjlighet att tillsätta en tjänst bra mycket snabbare än en längre ansökningsprocess.

Företag som headhuntar åt dig

Detta är förstås enklare för större företag som naturligt har stora kontaktnätverk och till och med, så att säga, kan rekrytera inom företaget om det är någon som stämmer bra in på kravprofilen.För mindre företag eller de som inte har detta nätverk så är man ändå inte nödgade att köra den traditionella vägen, utan det finns duktiga företag som då exempelvis hjälper dig med att tillsätta nyckelpersoner. Fördelen med att vända sig till sådana företag är förstås tack vare, och eftersom deras jobb är just att bygga sådana nätverk så att de snabbt kan hjälpa dig att rekrytera rätt person till rätt plats. Med andra ord kan man också kalla detta för headhunting, vilket innebär att man i sitt kontaktnätverk har en person som man vet skulle passa perfekt för en specifik tjänst och därefter försöka rekrytera den personen.