När företaget behöver anställa mer personal – använd er av UPP

Många villkor måste stämma för att hitta den bäst lämpade individen när du står inför en rekrytering och ska hitta den rätta personen för tjänsten. Det är också viktigt att kunna ta till sig innovativa lösningar om du driver ett företag.

Anställda såväl som företagare har nytta av den nya tekniken UPP när företaget behöver anställa mera personal. Här kan du hitta mera information om UPP modellen.

En psykologisk metod

UPP baserar sig på analys och förståelse för individens förmåga och det är en psykologisk metod. Förståelse för personalstyrka ger dig chansen att kunna utnyttja deras fulla potential. Den här utgångspunkten är till fördel både för personalen och företaget. Medarbetare är utnyttjade för deras förutsättningar och för dig som företagare kan du få framgångar av detta. Företag använder UPP-modellen för att ta reda på individens potential och begåvningar genom tester.

Organisationsutveckling

Kontakt med en konsult eller firma som använder UPP kan vara aktuellt för att organisationens utveckling ska komma vidare. Metoden säkerställer en analys av helheten och är baserad på forskning. Både små och stora organisationer kan använda den här metoden. Individen behöver nå sin fulla potential eftersom det är individen som utgör organisationen.